Contact


ARMYBEAT ELECTRONIC CO.,LTD.

Address:2/F,No.1 Building,No.6,GuangxingHongmian Road.Jinkeng Industrial Zone,Caotang Village,Nancun Town,Panyu District,Guangzhou,Guangdong Province,P.R.of China 

Post code:510600

Contact: Mr.Windows Wang

Cellphone: +86-13926092525 ( WeChat) FAX:+86-20-66624692

skype: windowswang

 :Windows Wang

QQ:154889338

E-mail:windows@armybeat.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (

Copyright © 2015 armybeat.com ARMYBEAT ELECTRONIC CO.,LTD.

suppout:0208d